Послуги

Ми пропонуємо. 

 • Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до вимог, передбачених  Національними стандартами  (положеннями) бухгалтерського обліку України (П(С)БО) або  Міжнародними стандартами  фінансової звітності (МСФЗ).
 • Огляд фінансової звітності.
 • Виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації – перевірки,  запит та аналіз, спостереження, одержання підтверджень тощо.
 • Консультації  з питань бухгалтерського обліку,  фінансової звітності,  включаючи обрання облікової політики, організації бухгалтерського обліку, встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку; консолідації фінансової звітності, трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
 • Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
 • Системи внутрішнього контролю, інші питання управління та ведення бізнесу. 

 

Аудиторські послуги надаються у відповідності з  Міжнародними стандартами аудиту,  надання впевненості та етики, згідно до вимог Закону  України  «Про аудиторську діяльність» та рішень Аудиторської палати України.

Опубликовать в левом меню: 
Нет
Аудит
 • податковий аудит
 • фінансовий аудит
 • комплексний аудит
 • експрес аудит
Консалтинг
 • податкове планування
 • оподаткування
 • бухгалерський облік
Супутні послуги
 • трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ
 • семінари-практикуми