Аудит


 • Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до вимог, передбачених  Національними стандартами  (положеннями) бухгалтерського обліку України (П(С)БО) або  Міжнародними стандартами  фінансової звітності (МСФЗ).

 • Огляд фінансової звітності.

 • Виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації – перевірки,  запит та аналіз, спостереження, одержання підтверджень тощо.

     Аудиторські послуги надаються у відповідності з  Міжнародними стандартами аудиту,  надання впевненості та етики, згідно до вимог  Закону  України  «Про аудиторську діяльність» та рішень Аудиторської палати України.

Опубликовать в левом меню: 
Да
Аудит
 • податковий аудит
 • фінансовий аудит
 • комплексний аудит
 • експрес аудит
Консалтинг
 • податкове планування
 • оподаткування
 • бухгалерський облік
Супутні послуги
 • трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ
 • семінари-практикуми