Аудит


  • Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до вимог, передбачених  Національними стандартами  (положеннями) бухгалтерського обліку України (П(С)БО) або  Міжнародними стандартами  фінансової звітності (МСФЗ).

  • Огляд фінансової звітності.

  • Виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації – перевірки,  запит та аналіз, спостереження, одержання підтверджень тощо.

     Аудиторські послуги надаються у відповідності з  Міжнародними стандартами аудиту,  надання впевненості та етики, згідно до вимог  Закону  України  «Про аудиторську діяльність» та рішень Аудиторської палати України.

Опубликовать в левом меню: 
Да
Аудит
  • податковий аудит
  • фінансовий аудит
  • комплексний аудит
  • експрес аудит
Консалтинг
  • податкове планування
  • оподаткування
  • бухгалерський облік
Супутні послуги
  • трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ
  • семінари-практикуми